Cập nhật: 23:32, 6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 1

Về đăng ký nhu cầu cây giống phục vụ Tết trồng cây ngày 19/5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và trồng cây phân tán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

             - Kính gửi Hiệu trưởng trường Mầm non Công lập, Tiểu học, THCS

 

            Thực hiện chỉ đạo của UBND Quận Thủ Đức về việc đăng ký nhu cầu cây giống phục vụ Tết trồng cây 19/5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và cây trồng giống phân tán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch trồng rừng và cây xanh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, đảm bảo cung cấp cây giống đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong dịp “Tết trồng cây ngày 19/5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19” và trồng cây phân tán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

             Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non Công lập, Tiểu học, THCS trên  địa bàn quận thực hiện báo cáo nhu cầu cây giống phục vụ Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.theo đường link máu xanh đính kèm bên dưới.

             Hạn cuối tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

             Nếu có thắc mắc cần trao đổi xin liên hệ Thầy Minh (Chuyên viên Phòng GDĐT - ĐT: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá919tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá75652)

 

 

           CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ THỰC HIỆN XONG BÁO CÁO

 

 


Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích