Cập nhật: 17:35, 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 1

KHẨN!!!Về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Quận.

Kính gửi: -  Hiệu trưởng các trường Mầm non (CL - NCL); Tiểu học; THCS, THPT;

  - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX; Các Trung tâm Ngoại ngữ; Tin học; Cơ sở dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn Quận.  

  - Chủ các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn Quận.


Tải file đính kèm: 211_ve_huong_dan_bo_tieu_chi_phong_chong_dich_covid_19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: 211huong_dan_tu_danh_gia_theo_tieu_chi_an_toan_phong_chong_dich_benh_corona-pgd_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: 748tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đásigned632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: 1371qdsigned_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2huong_dan_xu_ly_cac_truong_hop_bi_sot_ho_kho_tho_tai_truong_hoc_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: huong_dan_tu_danh_gia_theo_tieu_chi_an_toan_phong_chong_dich_benh_corona-pgd_2_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: mau_1_-_mam_non_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: mau_2-pho_thong_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: mau_bao_cao_tu_danh_gia_tieu_chi_an_toan_phong_chong_covid19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPhòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích