Cập nhật: 15:21, 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè (đợt 2) dành cho CBQL, GV chưa tham gia ...

THÔNG BÁO

          Để chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè (đợt 2) dành cho CBQL, GV chưa tham gia trong thời gian hè vừa qua (đợt 1). Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non (công lập, ngoài công lập), Tiểu học, THCS lập danh sách (mẫu đính kèm) và gửi về trường Bồi dưỡng giáo dục qua mail để tổng hợp số lượng. Hạn chót ngày 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

          Địa chỉ mail: bdgdthuduc2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18@gmail.com

          Đặt tên file: MN……-CTđợt 2

          VD: MN Saovang-CT đợt 2.


Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích