Hiện tìm kiếm văn bản

Có 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 Về thông tin văn bản QPPL có hiệu lực trong tháng 7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 File 1 : 68tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_ve_thong_tin_van_ban_qppl_co_hieu_luc_thang_72tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2472tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Đọc online

 File 2 : 68tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáthong_tin_van_ban_co_hieu_luc_thang_7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2472tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.docx

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 Về thực hiện triển khai thi hành Nghị định 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/NĐ - CP ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Chính phủ
Đính kèm file :  

 File 1 : 6911tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_nd-cp_1_2372tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.doc

 File 2 : 691_2372tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.pdf

Đọc online
Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDDT Quy định về Quy tắc ứng ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Đính kèm file :  

 thong-tu-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao_1842tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf


Đọc online
Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật18-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 Bộ giáo dục công bố văn bản hết hiệu lực
Đính kèm file :  

 van_ban_quy_pham_phap_luat_hethieuluc2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199_942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf


Đọc online
Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luậttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố văn bản hết hiệu lực.
Đính kèm file :  

 bo_giao_duc_cong_bo_van_ban_het_hieu_luc_2732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf


Đọc online
Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 Thông tin về văn bản có hiệu lực trong tháng 3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
Đính kèm file :  

 thong_tin_van_ban_co_hieu_luc_thang_3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.docx

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP Nghị định 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Đính kèm file :  

 File 1 : nghi-dinh-86-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-nd-cp-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.doc

 File 2 : nghi-dinh-86-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-nd-cp-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Đọc online
Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luậttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 135/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP Nghị định 135/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Đính kèm file :  

 File 1 : nghi-dinh-135-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-nd-cp-dau-tu-linh-vuc-giao-d_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.doc

 File 2 : nghi-dinh-135-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-nd-cp-dau-tu-linh-vuc-giao-d_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Đọc online
Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luậttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Thông tư 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ GDĐT quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
Đính kèm file :  

 File 1 : thong-tu-25-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non_2_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Đọc online

 File 2 : thong-tu-25-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.doc

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luậttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Thông tư 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ GDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non
Đính kèm file :  

 File 1 : 262tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18ttbgddt_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.PDF

Đọc online

 File 2 : thong-tu-26-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non_632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.doc

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luậttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 Thông báo về văn bản có hiệu lực trong tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
Đính kèm file :  

 thong_tin_van_ban_co_hieu_luc_thang_2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.docx

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Thông tư 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 quy định thời gian tập sự chức danh nghề nghiệp giáo viên
Đính kèm file :  

 thong_tu_31_quy_dinh_thoi_gian_tap_su_giao_vien_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.doc

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 32/TT-BGDĐT Thông tư 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Đính kèm file :  

 chuong_trinh_pt_moi_12_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_28122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1821.rar

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật28-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
14 Thông tin văn bản QPPL có hiệu lực trong tháng 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.
Đính kèm file :  

 thong_tin_van_ban_qppl_co_hieu_luc_thang_11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_19112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1817.docx

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật19-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
15 838 (Điều chỉnh) Về việc thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.
Đính kèm file :  

 dieu_chinh_ve_viec_thuc_hien_ngay_phap_luat_nuoc_cong_hoa_xa_hoi_chu_nghia_viet_241tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.rar

Văn bản Pháp luật - Phổ biến Pháp luật24-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
12345678
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích