Cập nhật: 11:2, 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 1

257-Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (Vui lòng tải file đính kèm)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường mầm non (công lập);

- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở.


Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích