Hiện tìm kiếm văn bản

Có 1861 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 232 232-Về triển khai, thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Đính kèm file :  

 232_ve_tet_trong_cay_doi_doi_nho_on_bac_ho_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf


Đọc online
Chính trị Tư Tưởngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 234. Về việc báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19
Đính kèm file :  

 234_bao_cao_tinh_hinh_hs_di_hoc_tro_lai_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf


Đọc online
An toàn trường họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 (THCS) 224. Về hướng dẫn dạy học, kiểm tra học kỳ và số cột điểm kiểm HKII 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 224_ve_huong_dan_day_hoc_kiem_tra_hoc_ky_va_so_cot_diem_kiem_hkii_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_452tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.doc

Văn bản - Kế hoạchtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 KHẨN!!225. Thông báo về việc tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Thủ trưởng các cơ sở trên địa bàn Quận.
Đính kèm file :  

 File 1 : 225tap_huan_phong_chong_covid-19_452tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.docx

 File 2 : 225_thong_bao_ve_viec_tap_huan_cong_tac_phong_chong_dich_benh_covid-19_552tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online
Y tế học đườngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 16/KH -GDĐT 16. Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức cho HS các cấp đi học trở lại sau thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19
Đính kèm file :  

 16kh_cho_hd_di_hoc_tro_lai_152tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.pdf


Đọc online
Thông báo tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 KHẢN! Về việc đón học sinh vào học trở lại tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận sau thời gian nghỉ trách dịch Covid-19
Đính kèm file :  

 1726_ve_hs_di_hoc_lai_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
Thông báo 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Về giới thiêu các bài giảng 4.5 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài truyền hình TP>HCM và công ty CP mạng trực tuyển
Đính kèm file :  

 21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đávegioithieubaigianglop45trentruyenhinh_2842tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Thông báo 28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 211/GDĐT KHẨN!!!Về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Quận.
Đính kèm file :  

 File 1 : 211_ve_huong_dan_bo_tieu_chi_phong_chong_dich_covid_19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 2 : 211huong_dan_tu_danh_gia_theo_tieu_chi_an_toan_phong_chong_dich_benh_corona-pgd_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

 File 3 : 748tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đásigned632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 4 : 1371qdsigned_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 5 : 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2huong_dan_xu_ly_cac_truong_hop_bi_sot_ho_kho_tho_tai_truong_hoc_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 6 : chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 7 : huong_dan_tu_danh_gia_theo_tieu_chi_an_toan_phong_chong_dich_benh_corona-pgd_2_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

 File 8 : mau_1_-_mam_non_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.docx

 File 9 : mau_2-pho_thong_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

 File 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá : mau_bao_cao_tu_danh_gia_tieu_chi_an_toan_phong_chong_covid19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

An toàn trường học27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5. Về đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục Mầm non
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5_ve_viec_dam_bao_an_toan_va_phong_chong_bao_hanh_tre_em_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Thông báo24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7. (MN (CL),TIH, THCS) Về cung cấp số liệu và danh sách học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 File 1 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7gui_truong_mau_tuyen_sinh_dau_cap_-_mau_nhap_lieu_-_lop_6_1xls_truong_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.xls

 File 2 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7ve_cung_cap_so_lieu_ds_hs_chuan_bi_tuyen_sinh_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Đọc online
An toàn trường học24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6. ( Tiểu học)Về lập DS học sinh lớp 5, chuần bị cho công tác tuyển sinh lớp 6 NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6_ve_lap_ds_hs_lop_5_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Thông báo 24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2kh_cong_tac_van_thu_luu_tru_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
Thông báo 24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 (MN CL - NCL)14.Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 trên địa bàn Quận Thủ đức
Đính kèm file :  

 14kh_trien_khai_de_an_phat_trien_giao_duc_mam_non_giai_doan_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
An toàn trường học23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/TB - GDĐT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4. Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày chiến thắng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 và Ngày Quốc tế lao động tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(Đính kèm khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ Quý II/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Đính kèm file :  

 File 1 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4_thong_bao_ve_viec_treo_co_to_quoc_va_nghi_le_chien_thang_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4_va_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Đọc online

 File 2 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-khau-hieu-ttcd-quy-2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Đọc online
Thông báo 23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện
Đính kèm file :  

 55_ve_chieu_sinh_lop_boi_duong_theo_tieu_chuan_chuc_danh_thu_vien_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf


Đọc online
Thông báo 23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá...
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích