Hiện tìm kiếm văn bản

Có 74 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 Tổng hợp trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ CB - GV - CNV tại các đơn vị trường học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 mau_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-_thong_ke_trinh_do_cm-nn-th_hk1_3122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.xls

Văn bản tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.HD - UBND Hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức , viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ sơ sở trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4hd_ubnd_111tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Đọc online

 File 2 : cac_bieu_mau_kem_theo_huong_dan_hncbcc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_111tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

Văn bản 11-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 MN (CL), TiH; THCS. Thư mời triển khai hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận.
Đính kèm file :  

 119_thu_moi_111tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf


Đọc online
Văn bản 11-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 Mẫu báo cáo đảng viên quý III.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 mau_bc_dang_vien_quy_3_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.xls

Văn bản 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 (Bổ sung file world) Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 File 1 : 43_kh_gddt_21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Đọc online

 File 2 : pgd-ke_hoach_boi_duong_thuong_xuyen_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.docx

Văn bản tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 867 Về nộp kinh phí cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 867_gddt_21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf


Đọc online
Văn bản tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 Về cập nhật và hoàn tất hồ sơ nhân sự trên hệ thống quản lý nhên sự trực tuyến ePERMIS
Đính kèm file :  

 855_2692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
Văn bản 26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 752 Về thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 File 1 : 752_982tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Đọc online

 File 2 : mau_pctn_982tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.xls

Văn bản tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 KHẨN!!Thư mời
Đính kèm file :  

 77_thu_moi_682tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf


Đọc online
Văn bản tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 Về việc lập danh sách các bộ công chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5lap_ds_cbccvc_nghi_huu_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2162tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online

 File 2 : 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5mau_ds_huu_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2162tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.xls

Văn bản 21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 Kế hoạch về việc chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức
Đính kèm file :  

 khochchuyncngtc_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.zip

Văn bản 24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 Mẫu 1. Báo cáo công tác BDTX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 mau_1-bao_cao_cong_tac_bdtx_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2_2132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.doc

Văn bản 21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 Về nộp hồ sơ đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 File 1 : 216_ve_nop_ho_so_danh_gia_ket_qua_boi_duong_thuong_xuyen_nh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_signed_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Đọc online

 File 2 : mau_2-phu_luc_ket_qua_bdtx_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.xls

Văn bản 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 Về thông báo kết quả thi thăng hạng giáo viên Mầm non; Tiểu học từ hạng IV lên hạng III
Đính kèm file :  

 ket_qua_thi_thang_hang_giao_vien_mam_non_tieu_hoc_tu_hang_iv_len_hang_iiii_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf


Đọc online
Văn bản 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 Một số văn bản Quy phạm pháp luật có điều chỉnh và bổ sung
Đính kèm file :  

 File 1 : ho_so_lao_dong_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2822tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.rar

 File 2 : nqld_tuldtt_moi_2822tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.rar

Văn bản 28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12345
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích