Cập nhật: 16:7, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 1

Bảng tổng hợp số liệu tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Đề nghị các trường kiểm tra số liệu trong bảng tổng hợp và báo lại cho đ/c Tùng (Phó GĐ Trung tâm TDTT quận) nếu có sai sót. Trân trọng!


Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích