STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Albert Einsteinthcsalberteinsteinhttps://thcsalberteinstein.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Bắc Mỹthcsbacmyhttps://thcsbacmy.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Bình Chánhthcsbinhchanhhttps://thcsbinhchanh.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Đa Phướcthcsdaphuochttps://thcsdaphuoc.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Đồng Đenthcsdongdenhttps://thcsdongden.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Gò Xoàithcsgoxoaihttps://thcsgoxoai.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Hưng Longthcshunglonghttps://thcshunglong.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Lê Minh Xuânthcsleminhxuanhttps://thcsleminhxuan.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Nguyễn Thái Bìnhthcsnguyenthaibinhhttps://thcsnguyenthaibinh.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Nguyễn Văn Linhthcsnguyenvanlinhhttps://thcsnguyenvanlinh.www.mencosmeticskr.com
11 THCS Phạm Văn Haithcsphamvanhaihttps://thcsphamvanhai.www.mencosmeticskr.com
12 THCS Phong Phúthcsphongphuhttps://thcsphongphu.www.mencosmeticskr.com
13 THCS Qui Đứcthcsquiduchttps://thcsquiduc.www.mencosmeticskr.com
14 THCS Tân Kiênthcstankienhttps://thcstankien.www.mencosmeticskr.com
15 THCS Tân Nhựtthcstannhuthttps://thcstannhut.www.mencosmeticskr.com
16 THCS Tân Quý Tâythcstanquytayhttps://thcstanquytay.www.mencosmeticskr.com
17 THCS Tân Túcthcstantuchttps://thcstantuc.www.mencosmeticskr.com
18 TiH - THCS Thế Giới Trẻ Emthcsthegioitreemhttps://thcsthegioitreem.www.mencosmeticskr.com
19 THCS Vĩnh Lộc Athcsvinhlocahttps://thcsvinhloca.www.mencosmeticskr.com
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Vĩnh Lộc Bthcsvinhlocbhttps://thcsvinhlocb.www.mencosmeticskr.com
21 TiH - THCS Thế Giới Trẻ Emthptthegioitreemhttps://thptthegioitreem.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Albert Einsteinthalberteinsteinhttps://thalberteinstein.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học An Hạthanhahttps://thanha.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học An Phú Tâythanphutayhttps://thanphutay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Bắc Mỹthbacmybinhchanhhttps://thbacmybinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Bình Chánhthbinhchanhhttps://thbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Bình Hưngthbinhhunghttps://thbinhhung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Bình Lợithbinhloihttps://thbinhloi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Cầu Xángthcauxangbinhchanhhttps://thcauxangbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Hưng Longthhunglonghttps://thhunglong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Lại Hùng Cườngthlaihungcuonghttps://thlaihungcuong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Lê Minh Xuân 2thleminhxuan2https://thleminhxuan2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Lê Minh Xuân 3thleminhxuan3https://thleminhxuan3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Nguyễn Văn Trânthnguyenvantranhttps://thnguyenvantran.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Phạm Văn Haithphamvanhaibinhchanhhttps://thphamvanhaibinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Phong Phúthphongphubinhchanhhttps://thphongphubinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Qui Đứcthquiduchttps://thquiduc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Tân Kiênthtankienhttps://thtankien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Tân Nhựtthtannhuthttps://thtannhut.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Tân Nhựt 6thtannhut6https://thtannhut6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Tân Quý Tâythtanquytayhttps://thtanquytay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 Tiểu Học Tân Quý Tây 3thtanquytay3https://thtanquytay3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 Tiểu Học Tân Túcthtantuchttps://thtantuc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 Tiểu học Tân Túc 2thtantuc2https://thtantuc2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 Tiểu Học Trần Nhân Tônthtrannhantonbinhchanhhttps://thtrannhantonbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 Tiểu Học Trần Quốc Toảnthtranquoctoanbinhchanhhttps://thtranquoctoanbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 Tiểu Học Vĩnh Lộc 1thvinhloc1https://thvinhloc1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 Tiểu Học Vĩnh Lộc 2thvinhloc2https://thvinhloc2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 Tiểu Học Vĩnh Lộc Athvinhlocahttps://thvinhloca.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 Tiểu Học Vĩnh Lộc Bthvinhlocbhttps://thvinhlocb.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Võ Văn Vânthvovanvanhttps://thvovanvan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MG Bình Minhmgbinhminhbinhchanhhttps://mgbinhminhbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MG Sen Hồngmgsenhonghttps://mgsenhong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MG Quỳnh Anhmgquynhanhhttps://mgquynhanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MG Hoa Đàomghoadaohttps://mghoadao.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MG Hoa Phượngmghoaphuonghttps://mghoaphuong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN Hoa Maimnhoamaibinhchanhhttps://mnhoamaibinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN Phong Lanmnphonglanbinhchanhhttps://mnphonglanbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN BaBymnbabybinhchanhhttps://mnbabybinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN Quỳnh Hươngmnquynhhuongbinhchanhhttps://mnquynhhuongbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hoa Senmnhoasenbinhchanhhttps://mnhoasenbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN Hoa Thiên Lýmnhoathienlybinhchanhhttps://mnhoathienlybinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN Hoa Hồngmnhoahongbinhchanhhttps://mnhoahongbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN Thuỷ Tiênmnthuytienbinhchanhhttps://mnthuytienbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN Hoàng Anhmnhoanganhbinhchanhhttps://mnhoanganhbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Hướng Dươngmnhuongduongbinhchanhhttps://mnhuongduongbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 4mn3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáthang4binhchanhhttps://mn3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáthang4binhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Sơn Camnsoncabinhchanhhttps://mnsoncabinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Tuổi Ngọcmntuoingocbinhchanhhttps://mntuoingocbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Anh Duymnanhduyhttps://mnanhduy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hoa Thiên Tuếmnhoathientuehttps://mnhoathientue.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Thanh Ngânmnthanhnganhttps://mnthanhngan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Hương Dưamnhuongduahttps://mnhuongdua.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN Ngọc Lanmnngoclanbinhchanhhttps://mnngoclanbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Thủy Tiên 1mnthuytien1https://mnthuytien1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Hoa Thiên Lý 1mnhoathienly1https://mnhoathienly1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Nam Mỹmnnammybinhchanhhttps://mnnammybinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Bé Yêumnbeyeuhttps://mnbeyeu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Chú Ong Vàngmnchuongvanghttps://mnchuongvang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN Hoa Phượng 1mnhoaphuong1https://mnhoaphuong1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaobinhchanhhttps://mnhoaanhdaobinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Hoa Phượng Hồngmnhoaphuonghonghttps://mnhoaphuonghong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN Việt Mỹmnvietmybinhchanhhttps://mnvietmybinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Uyên Nhimnuyennhihttps://mnuyennhi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Ngôi Sao Việtmnngoisaovietbinhchanhhttps://mnngoisaovietbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 MN Ngọc Trâmmnngoctramhttps://mnngoctram.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 MN Họa Mimnhoamibinhchanhhttps://mnhoamibinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 MN Ty Vymntyvyhttps://mntyvy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
38 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduongbinhchanhhttps://mnhoahuongduongbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
39 MN Minh Thưmnminhthuhttps://mnminhthu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Thiên Ânmnthienanbinhchanhhttps://mnthienanbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
41 MN Hoa Hồng Nhỏmnhoahongnhobinhchanhhttps://mnhoahongnhobinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
42 MN Lan Nhimnlannhihttps://mnlannhi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
43 MN Hoa Quỳnhmnhoaquynhbinhchanhhttps://mnhoaquynhbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
44 MN Bé Thông Minhmnbethongminhhttps://mnbethongminh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
45 MN Hương Maimnhuongmaibinhchanhhttps://mnhuongmaibinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
46 MN An Bìnhmnanbinhbinhchanhhttps://mnanbinhbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
47 MN Hoa Lanmnhoalanbinhchanhhttps://mnhoalanbinhchanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM