V/v Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức cán bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

[KHẨN] Về họp kết quả xét tuyển viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

[Khẩn] Về họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về mời tham dự hội nghị triển khai thực hiện đánh giá chuẩn chức danh giáo viên, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN! Về việc chấm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng IV lên hạng III – năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1826/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn! Về họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng IV lên hạng III19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời tham dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn! Về triển khai nội dung xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về họp tổng kết đoàn cán bộ quản lý khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá174/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời tham dự buổi họp tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn CBQL bậc học Mầm non 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về mời tham dự buổi họp về tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về mời tham dự buổi họp về tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn 21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 7
Hôm nay : 123
Hôm qua : 745
Tuần này : 2,397
Tuần trước : 6,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá37
Tháng này : 146,987
Tháng trước : 142,964
Tất cả : 1,434,334
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM