Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ phòng Tổ chức Cán bộ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Chi bộ phòng Tổ chức Cán bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Bảo Nghiệp thuộc Chi bộ phòng Tổ chức Cán bộ.

  Hội nghị Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng và hướng dẫn tổ chức tuyển dụng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -

  Thực hiện Kế hoạch số 829/KH-GDĐT-TC ngày 15 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc. Nhằm đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác tổ chức tuyển dụng của các đơn vị được phân cấp từ đó đề ra các giải pháp giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác tuyển dụng, làm cơ sở để tiếp tục mở rộng đối tượng được phân cấp tuyển dụng hướng tới giao quyền tự chủ về công tác phát triển, quản lý đội ngũ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Sáng ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm công tác phân cấp tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn tổ chức công tác tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Đại hội Đảng viên - Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Thông báo trúng tuyển và phân công nhiệm sở cho ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 3/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Ngày 2 tháng 8, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức buổi lễ Thông báo trúng tuyển và phân công nhiệm sở cho ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công tác tổ chức cán bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. Hội nghị đã đánh giá tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện theo hướng động và mở, công tác đào tạo bồi dưỡng, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

  Trao giấy giới thiệu nhiệm Sở cho các Ứng viên xuất sắc trúng tuyển. 3/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Thực hiện kế hoạch số 1576/KH-GDĐT-TC ngày 27 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua quá trình tuyển dụng tích cực, khẩn trương, công khai, minh bạch và đúng quy định. Hội đồng xét tuyển đã chọn ra 42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ứng viên xuất sắc trong 919 ứng viên tham gia dự tuyển để bổ sung cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT và trung tâm GDTX thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  Lễ công bố và trao quyết định thành lập - cấp phép Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng - công nhận Giám đốc các Trung tâm ngoại ngữ, tin học 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24
  Hôm qua : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá91
  Tuần này : 4,389
  Tuần trước : 6,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá37
  Tháng này : 148,979
  Tháng trước : 142,964
  Tất cả : 1,436,326
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
  Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
  Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM