Về thực hiện Quyết định số 13/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/QĐ-TTg ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá136/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhắc báo cáo chuyển đổi vị trí công tác dối với công chức, viên chức6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sở Nội vụ thông báo Về kế hoạch thu lệ phí thi, phát giấy báo dự thi và hướng dẫn làm bài thi cho thí sinh dự thi công chức Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về triển khai thông tư công tác bồi dưỡng thường xuyên4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá194/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức các Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (các tập tin đính kèm). Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi Thông báo triệu tập đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (đơn vị dự tuyển: Sở GD&ĐT) qua đường bưu điện vào ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Về hoạt động thực tập sư phạm của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 29/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc tạm ngưng thực hiện Kê khai Tài sản, thu nhập năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhắc lại về việc rà soát phần mềm, bổ sung hồ sơ Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 2 - TT 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các đơn vị Công văn số 4634/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về việc hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Ủy ban nhân dân thành phố.18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thay đổi thời gian, địa điểm khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (Khóa tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thời gian, địa điểm khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (Khóa tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhắc lại Về khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (Khóa tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về nhắc các đơn vị cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng công tác tư vấn học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thông báo nhập học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Kế toán viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 8
Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Hôm qua : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá91
Tuần này : 4,374
Tuần trước : 6,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá37
Tháng này : 148,964
Tháng trước : 142,964
Tất cả : 1,436,311
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM