Về nhắc lần 1 việc gửi hồ sơ thành lập, bổ sung, kiện toàn nhân sự hội đồng trường và hồ sơ phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị (tính đến hết ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Nhận quyết định Nâng lương, Bổ nhiệm ngạch, thành lập HĐ trường, Ủy quyền sử dụng tài khoản điện tử17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về báo cáo tình hình sử dụng biên chế hàng năm (có điều chỉnh biểu mẫu báo cáo).14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về việc nhập học lớp tập huấn văn bản quy phạm pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1411/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về báo cáo tình hình sử dụng biên chế hàng năm.11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Nộp hồ sơ nâng lương trước hạn1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

[KHẨN] Về lập bổ sung hồ sơ cho phép trường hoạt động giáo dục.25/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Đăng ký tài khoản sử dụng chương trình nâng lương của Sở Nội vụ25/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về việc thông báo các đơn vị chưa nộp báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 và phương hướng nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 (có bổ sung)16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về việc thông báo các đơn vị chưa nộp báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 và phương hướng nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp trong lương hưu8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Đăng ký tập huấn kế toán3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Danh sách đã đăng ký - Tiếp tục đăng ký tham dự

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 188
Hôm qua : 1,118
Tuần này : 4,671
Tuần trước : 6,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá37
Tháng này : 149,261
Tháng trước : 142,964
Tất cả : 1,436,6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM