Cập nhật : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt xem : 277

Về thực hiện số tiết giảng dạy của giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Về thực hiện số tiết giảng dạy của giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 3884
Ngày ban hành: 6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Ngày có hiệu lực: 6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Người ký: Giám Đốc
Cơ quan ban hành: Phòng TCCB
Trích yếu:
Nội dung:

VĂN BẢN
VỀ THỰC HIỆN SỐ TIẾT GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN, HIỆU TRƯỞNG
VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THỔNG
 

Việc tham gia Ä‘iều hành hoạt Ä‘á»™ng giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lá»›p cuối tuần) là thuá»™c nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và  giáo viên chủ nhiệm lá»›p, không tính vào giờ dạy tiêu chuẩn (theo Công văn số 76tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo về khung phân phối chÆ°Æ¡ng trình trung học cÆ¡ sở, trung học phổ thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; phần tài liệu phân phối chÆ°Æ¡ng trình trung học cÆ¡ sở, trung học phổ thông: Hoạt Ä‘á»™ng ngoài gìơ lên lá»›p, chùng cho các cÆ¡ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá).
 
Văn bản này thay thế văn bản số 3632/ GDĐT-TC ngày 13 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về định mức tiết dạy của giáo viên và quy đổi hoạt Ä‘á»™ng ngoài giờ lên lá»›p lên lá»›p của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
 
Bấm vào đây để tải về các văn bản đính kèm
 
 

Phòng Tổ chức cán bộ

File đính kèm:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM