STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS An Nhơnthcsannhonhttps://thcsannhon.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Âu Lạcthcsaulacgovaphttps://thcsaulacgovap.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Đại Việtthcsdaiviethttps://thcsdaiviet.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Gò Vấp thcsgovaphttps://thcsgovap.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Huỳnh Văn Nghệthcshuynhvannghegovaphttps://thcshuynhvannghegovap.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Lý Tự Trọngthcslytutronghttps://thcslytutrong.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấpthcsnguyendugovaphttps://thcsnguyendugovap.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Nguyễn Trãithcsnguyentraigovaphttps://thcsnguyentraigovap.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Nguyễn Tri Phươngthcsnguyentriphuonggovaphttps://thcsnguyentriphuonggovap.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Nguyễn Văn Nghithcsnguyenvannghihttps://thcsnguyenvannghi.www.mencosmeticskr.com
11 THCS Nguyễn Văn Trỗithcsnguyenvantroigovaphttps://thcsnguyenvantroigovap.www.mencosmeticskr.com
12 THCS Phạm Ngũ Lãothcsphamngulaohttps://thcsphamngulao.www.mencosmeticskr.com
13 THCS Phạm Văn Chiêuthcsphamvanchieuhttps://thcsphamvanchieu.www.mencosmeticskr.com
14 THCS Phan Tây Hồthcsphantayhohttps://thcsphantayho.www.mencosmeticskr.com
15 THCS Quang Trungthcsquangtrunggovaphttps://thcsquangtrunggovap.www.mencosmeticskr.com
16 THCS Tân Sơnthcstansonhttps://thcstanson.www.mencosmeticskr.com
17 THCS Tây Sơnthcstaysonhttps://thcstayson.www.mencosmeticskr.com
18 THCS Thông Tây Hộithcsthongtayhoihttps://thcsthongtayhoi.www.mencosmeticskr.com
19 THCS Trường Sơnthcstruongsonhttps://thcstruongson.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học An Hộithanhoihttps://thanhoi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Chi Lăngthchilanggovaphttps://thchilanggovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học - Tiểu HọcCS - Tiểu HọcPT Đại Việtthdaiviethttps://thdaiviet.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Hanh Thôngthhanhthonghttps://thhanhthong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu học Hoàng Văn Thụthhoangvanthugovaphttps://thhoangvanthugovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Kim Đồngthkimdonggovaphttps://thkimdonggovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Lam Sơnthlamsongovaphttps://thlamsongovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Lê Hoànthlehoanhttps://thlehoan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Lê Quý Đônthlequydongovaphttps://thlequydongovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Lê Thị Hồng Gấmthlethihonggamgovaphttps://thlethihonggamgovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Lương Thế Vinhthluongthevinhgovaphttps://thluongthevinhgovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khaithnguyenthiminhkhaigovaphttps://thnguyenthiminhkhaigovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu học Nguyễn Thượng Hiềnthnguyenthuonghienhttps://thnguyenthuonghien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu HọcCS - Tiểu HọcPT Nguyễn Tri Phươngthnguyentriphuonghttps://thnguyentriphuong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Nguyễn Viết Xuânthnguyenvietxuangovaphttps://thnguyenvietxuangovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Nhựt Tânthnhuttanhttps://thnhuttan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Phạm Ngũ Lãothphamngulaohttps://thphamngulao.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Phan Chu Trinhthphanchutrinhgovaphttps://thphanchutrinhgovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Trần Quang Khảithtranquangkhaigovaphttps://thtranquangkhaigovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Trần Quốc Toảnthtranquoctoangovaphttps://thtranquoctoangovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 Tiểu Học Trần Văn Ơnthtranvanongovaphttps://thtranvanongovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 Tiểu Học Võ Thị Sáuthvothisaugovaphttps://thvothisaugovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MG Sao Maimgsaomaihttps://mgsaomai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MG Khiết Tâmmgkhiettamhttps://mgkhiettam.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MG Mỹ Sơnmgmysonhttps://mgmyson.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MG Mai Khôimgmaikhoigovaphttps://mgmaikhoigovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MGTT Duy Anmgduyanhttps://mgduyan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MG Đức Tuấnmgductuanhttps://mgductuan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MG Mai Anhmgmaianhgovaphttps://mgmaianhgovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MG Mai Hươngmgmaihuonghttps://mgmaihuong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MG Hồng Ânmghongangovaphttps://mghongangovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MG Hoàng Maimghoangmaihttps://mghoangmai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MG SOSmgsoshttps://mgsos.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MG Phúc Anmgphucanhttps://mgphucan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN Hoa Quỳnhmnhoaquynhgovaphttps://mnhoaquynhgovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN Hoa Hồngmnhoahonggovaphttps://mnhoahonggovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Nhật Quỳnhmnnhatquynhhttps://mnnhatquynh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Hoa Lanmnhoalangovaphttps://mnhoalangovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Hồng Nhungmnhongnhunghttps://mnhongnhung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Họa Mimnhoamigovaphttps://mnhoamigovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Sơn Camnsoncagovaphttps://mnsoncagovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Thủy Tiênmnthuytiengovaphttps://mnthuytiengovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Vàng Anhmnvanganhgovaphttps://mnvanganhgovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Hướng Dươngmnhuongduonggovaphttps://mnhuongduonggovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN Sen Hồngmnsenhonggovaphttps://mnsenhonggovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Hoàng Yến 2mnhoangyen2https://mnhoangyen2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Ngọc Lanmnngoclangovaphttps://mnngoclangovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Quỳnh Hươngmnquynhhuonggovaphttps://mnquynhhuonggovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Anh Đàomnanhdaogovaphttps://mnanhdaogovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Hương Senmnhuongsengovaphttps://mnhuongsengovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN Thế Giới Trẻ Emmnthegioitreemhttps://mnthegioitreem.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Tuổi Thần Tiênmntuoithantiengovaphttps://mntuoithantiengovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Thiên Thanhmnthienthanhhttps://mnthienthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN 1-6 Gò Vấpmn1thang6govaphttps://mn1thang6govap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Phương Quỳnhmnphuongquynhhttps://mnphuongquynh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Hoa Maimnhoamaigovaphttps://mnhoamaigovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 MN Vành Khuyênmnvanhkhuyengovaphttps://mnvanhkhuyengovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 MN Bam Bimnbambihttps://mnbambi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 MN Hoa Mặt Trờimnhoamattroigovaphttps://mnhoamattroigovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
38 MN An Lộcmnanlochttps://mnanloc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
39 MN Việt Mỹmnvietmygovaphttps://mnvietmygovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Dâu Tâymndautayhttps://mndautay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
41 MN Táo Đỏmntaodogovaphttps://mntaodogovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
42 MN Đại Việt Mỹmndaivietmyhttps://mndaivietmy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
43 MN Bầu Trời Xanhmnbautroixanhhttps://mnbautroixanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
44 MN Miền Trẻ Thơmnmientrethogovaphttps://mnmientrethogovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
45 MN Ngôi Nhà Trẻ Thơmnngoinhatrethohttps://mnngoinhatretho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
46 MN Hạnh Thông Tâymnhanhthongtayhttps://mnhanhthongtay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
47 MN Hồng Hạnhmnhonghanhhttps://mnhonghanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
48 MN Thế Giới Trẻ Thơmnthegioitrethogovaphttps://mnthegioitrethogovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
49 MN An Nhơnmnannhonhttps://mnannhon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hoa Phượng Đỏmnhoaphuongdogovaphttps://mnhoaphuongdogovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
51 MN Mèo Kittymnmeokittyhttps://mnmeokitty.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
52 MN Mạ Nonmnmanongovaphttps://mnmanongovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
53 MN Xuân Hiề̀nmnxuanhienhttps://mnxuanhien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
54 MN Thần Mặt Trờimnthanmattroihttps://mnthanmattroi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
55 MN Phi Thuyền Apollomnphithuyenapollohttps://mnphithuyenapollo.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
56 MN Thần Đồngmnthandonggovaphttps://mnthandonggovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
57 MN Hoa Thanh Bìnhmnhoathanhbinhhttps://mnhoathanhbinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
58 MN Hoàng Yếnmnhoangyengovaphttps://mnhoangyengovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
59 MN Hoa Senmnhoasengovaphttps://mnhoasengovap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM