Thư mời dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

(KHẨN) Thư mời tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 các ngày 18 và 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (DH Quốc gia TP HCM, ĐH Y Dược TP HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hoa Sen, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các trường THPT, TT GDNN-GDTX, các Phòng GDĐT)12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

(Nhắc lại) Thư mời Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

(Khẩn) Thư mời tham dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và tập huấn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời tham dự cuộc họp thu thập thông tin về Công ty Cổ phần Kết nối Văn hóa Việt - Hiệu trưởng các trường THPT (Danh sách đính kèm)2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời dự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá172/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thư mời Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện dự công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thư mời Ông (bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thư mời tham dự Hội nghị Sơ kết công tác Thanh tra Giáo dục HK I và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra giáo dục HK II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1727/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thư mời dự Công bố kết luận Thanh tra Chuyên đề đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá175/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kính gửi: - Trường Trung học Phổ thông: Thủ Thiêm, Ngô Quyền, Đào Sơn Tây, Long Trường, Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Hiền, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Nguyễn Hữu Cảnh. - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Nhà Bè, Quận 11, Quận 12. - Phòng Giáo dục và Đào tạo: Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 12, quận Phú Nhuận.

Thư mời dự hội nghị Tổng kết Thanh tra Giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và triển khai Kế hoạch Thanh tra Giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1724/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn ban đầu cho lãnh đạo các trường THPT và TTGDTX2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Căn cứ kế hoạch số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Thanh tra Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn ban đầu cho lãnh đạo các trường THPT và TTGDTX

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, kiểm tra nội bộ Khối PGD&ĐT Hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức và quản lý công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nội dung - Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Công tác tổ chức và quản lý hoạt động kiểm tra của Trưởng phòng Giáo dục. - Thảo luận và giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung nghiệp vụ về kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đang truy cập : 11
Hôm nay : 216
Hôm qua : 999
Tuần này : 3,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần trước : 7,684
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá44
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,292,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM