Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:12, 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

(Khẩn) Thư mời tham dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và tập huấn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

     ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

 

Số:  57  /TM-GDĐT-TTr                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

 

  THƯ MỜI

 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trưởng phòng, chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra);

Hiệu trưởng các trường THPT;

Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;

Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc;

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

  Đến tham dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và tập huấn các quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

Thời gian: 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, thứ ba ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

 

  Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

                         (Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TPHCM)

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham dự và đúng giờ./.

 

Nơi nhận:                            TL. GIÁM ĐỐC                                            

Như trên;     CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Lưu VP, TTr.

 

            (Đã ký)

 

  Đỗ Minh Hoàng

 

                   

 

                                                                              

                                                                                                           

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                             

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang truy cập : 4
Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 1,262
Tuần này : 5,438
Tuần trước : 7,684
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4,18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,294,198
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM