Cập nhật: 14:46, 5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 128

Thư mời dự Công bố kết luận Thanh tra Chuyên đề đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kính gửi: - Trường Trung học Phổ thông: Thủ Thiêm, Ngô Quyền, Đào Sơn Tây, Long Trường, Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Hiền, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Nguyễn Hữu Cảnh. - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Nhà Bè, Quận 11, Quận 12. - Phòng Giáo dục và Đào tạo: Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 12, quận Phú Nhuận.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      THANH TRA 

    Số:   tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/TM-TTr                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5  tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17


THƯ MỜI

Dự Công bố kết luận Thanh tra Chuyên đề đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 
 

 


Kính gửi: 

- Trường Trung học Phổ thông: Thủ Thiêm, Ngô Quyền, Đào Sơn Tây, Long Trường, Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Hiền, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Nguyễn Hữu Cảnh.

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Nhà Bè, Quận 11, Quận 12.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 12, quận Phú Nhuận.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời đến dự Công bố kết luận Thanh tra Chuyên đề đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17:

- Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra chuyên đề đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

- Thời gian: Lúc 15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

- Địa điểm: Phòng 6.6 Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ tọa: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần:

+ Các đơn vị có tên trong danh sách thanh tra theo quyết định;

+ Thanh tra Sở;

+ Đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính.

Đề nghị các đơn vị cử người dự đúng thành phần, đúng thời gian./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TTr .

KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA

 


(Đã ký)


 

Nguyễn Quang Sơn

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang truy cập : 19
Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá68
Hôm qua : 1,24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 6,656
Tuần trước : 7,684
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5,398
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,295,416
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM