Về việc tổ chức bồi dưỡng Cộng tác viên thanh tra giáo dục11/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Biểu mẫu thanh tra coi thi tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá165/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thư mời dự Hội nghị công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện Lần 2 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1523/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thông báo kết quả Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1417/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kế hoạch về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Chuẩn bị báo cáo và tài liệu tiếp đoàn thanh tra thành phố5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Quyết định Đoàn Thanh tra chấm thi tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá159/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Đoàn thanh tra chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 .27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Quyết định V/v Thành lập Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Khóa ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1421/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Quyết định V/v Thành lập Đoàn Thanh tra lưu động Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Khóa ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1421/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Mẫu đánh giá thi đua công tác thanh tra các Phòng Giáo dục Đào tạo quận, huyện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1414/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Mẫu thi đua công tác thanh tra - PGDĐT

HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH THANH TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1411/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

ĐỀ CỬ CÁN BỘ THANH TRA COI THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra giáo dục khối quận, huyện Học kỳ I- Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá147/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kết luận giao ban

Đang truy cập : 5
Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá83
Hôm qua : 1,262
Tuần này : 5,431
Tuần trước : 7,684
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4,173
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,294,191
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM