Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 6

Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra giáo dục khối quận, huyện Học kỳ I- Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kết luận giao ban

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5   tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Số :    tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/TB-TTr     

 

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra giáo dục khối quận, huyện

Học kỳ I- Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 


 Ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra Giáo dục khối quận huyện học kỳ I, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

          Tham dự và chủ trì có ông Phạm Thanh Nam, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng  GD Tiểu học, GD Trung học, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Thường xuyên, Công đoàn Giáo dục, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo và 24 Phòng Giáo dục & Đào tạo  quận, huyện.

Trong Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Sơ kết công tác thanh tra giáo dục khối quận huyện, học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 và triển khai các nội dung trọng tâm  về thực hiện yêu cầu đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo và những biện pháp, nhiệm vụ một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14; báo cáo tham luận về “ Đổi mới hoạt động kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo  theo Thông tư số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo” của Phòng Giáo dục và Đào tạo  quận Tân Bình; phát biểu ý kiến của đại diện các đơn vị. Ông Phạm Thanh Nam, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu kết luận Hội nghị như sau:   

1. Về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học học kỳ I, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14::

- Thanh tra Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra; những nhận định, đánh giá tình hình trong học kỳ I cụ thể, chi tiết, phản ánh đầy đủ hoạt động của Thanh tra Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo  quận, huyện. Hoạt động thanh tra giáo dục khối quận, huyện ổn định, có nề nếp, bám sát chỉ đạo của Ngành.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đã có nghiên cứu xây dựng nhiều nội dung thanh tra chuyên đề đáp ứng yêu cầu công tác quản lý giáo dục của từng quận, huyện như: việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, các kỳ thi, tuyển sinh, việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, việc cấp phát, quản lý và sử dụng văn bằng chứng chỉ , việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các khoản thu, chi đầu năm học ; trách nhiệm trong việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục: Hầu hết các Phòng Giáo dục đều thực hiện đúng và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.

- Công tác tuyên truyền pháp luật đã được các Phòng Giáo dục quan tâm, do đó việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp ở các quận huyện trong thời gian qua giảm nhiều, không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người. Tuy nhiên, còn một vài vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài do cán bộ quản lý chưa nắm vững nghiệp vụ và xác định sai thẩm quyền.

2. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14:

a) Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra học kỳ II, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đã được Uỷ ban nhân dân quận, huyện duyệt từ đầu năm học.

b) Căn cứ vào Nghị định 42 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐCP, Thông tư 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT, các quận, huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của từng quận, huyện, trong đó chú ý:

- Tổ chức quán triệt Luật Tiếp công dân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13; Nghị định số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ; Thông tư 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT và Nghị định số 138/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

- Chuẩn bị xây dựng đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho Sở và các quận, huyện theo định hướng tập trung là thanh tra quản lý; tích cực tham mưu Uỷ ban nhân dân quận, huyện giải quyết chế độ phụ cấp cho cộng tác viên thanh tra giáo dục tại quận, huyện.

- Các nội dung thanh tra cần ưu tiên đối với các vấn đề bức xúc, các điểm nóng mà xã hội quan tâm.

- Chuẩn bị nhân sự tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, thi nghề phổ thông và các kỳ thi tuyển sinh khác do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

3. Những kiến nghị của các Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Các kiến nghị về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố, việc tuyển dụng giáo viên, chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên thanh tra, Thanh tra Sở sẽ báo cáo đến các cấp để có chỉ đạo, hướng dẫn.

Trên đây là Kết luận về Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra Giáo dục khối quận huyện học kỳ I, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. Đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ Thanh tra Sở phụ trách khối quận, huyện nghiên cứu, tổ chức thực hiện ./.

 

Nơi nhận :                                                           

- BGĐ Sở GD&ĐT;    

- Các phòng ban Sở;

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;

- Lưu: VP,  TTr

CHÁNH THANH TRA

 

 

Đã ký

 

 

 

Phạm Thanh Nam

 

.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang truy cập : 3
Hôm nay : 1,412
Hôm qua : 1,175
Tuần này : 1,412
Tuần trước : 7,95tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,298,122
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM