Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 14

Thư mời dự Hội nghị công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện Lần 2 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            THANH TRA 

                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng  3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Số :   12   /TTr

 

THƯ MỜI

Dự Hội nghị Sơ kết công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện

Lần 2 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

Kính gửi:  Ông (Bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

        Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục và chuyên viên phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

- Đến dự:  Hội nghị công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện, Lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

- Nội dung hội nghị:

a)    Đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra Khối Phòng Giáo dục quận, huyện từ tháng 9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến tháng 2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15;

b)    Hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra và báo cáo sơ (tổng kết) công tác kiểm tra của các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

c)    Báo cáo tham luận “ Một số kinh nghiệm trong việc hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục của Quận 2”.

- Thời gian và địa điểm:

Lúc 8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 tại trường THCS Lương Định Của, số 2, đường Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

Trân trọng kính mời ./.

 

 

CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:

 

- Như trên;

 

- Lưu: TTr .

Đã ký

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam

 

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang truy cập : 5
Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá64
Hôm qua : 1,187
Tuần này : 7,839
Tuần trước : 7,684
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6,581
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,296,599
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM