Cập nhật: 9:2, 27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 26

Hội nghị giao ban lần 1 công tác công tác thanh tra giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

         THANH TRA

   ------------                                     

    Số:   51  /TTr                                                         TP. Hoà Chí Minh, ngaøy  27  thaùng 8 naêm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

                            

                                               

THƯ MỜI

 

                                  Kính gửi: - Các cụm trưởng cụm thi đua khối trường THPT;

      - Giám đốcTrung tâm GDTX

      - Hiệu trưởng các trường CĐ- TCCN;

      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

       

 

Để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác thanh tra giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, được sự đồng ý của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở tổ chức hội nghị giao ban lần 1 công tác công tác thanh tra giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 theo kế hoạch như sau:

1- Thành phần tham dự:

+ Khách mời: Ban Giám đốc, Trưởng phòng ban Sở       =  14 người

+ Toàn thể Thanh tra Sở:                                               =  11 người.

+ Khối phòng GD&ĐT: 2 người/PGD  x 24 PGD Q/H   =  48 người.

+ Khối trường THPT:    3 người/cụm x 16 cụm thi đua    =  48 người.

+ Khối TT/GDTX:        2 người/cụm x 8 cụm thi đua     =  16 người.

+ Khối CĐ-TCCN:        2 người/cụm x 4 cụm thi đua     =  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 người.

Các cụm trưởng chọn người trong cụm để tham dự theo số lượng hướng dẫn của từng cụm, từng khối đơn vị nêu trên. 

- Chủ trì: Ông Phạm Thanh Nam, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

2- Thời gian: 8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày thứ Ba, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

3- Địa điểm: Hội trường trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, số 2 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4.  

4- Nội dung:

+ Một số nội dung cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, trong kiểm tra nội bộ; trong công tác Tiếp công dân; xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

+ Định hướng xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

+ Góp ý việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.  

Kính mong Ông (Bà) lựa chọn người của cụm thi đua mình, thông báo cho các đơn vị được lựa chọn về thời gian và địa điểm để đến tham dự hội nghị đầy đủ.

Trân trọng

 

Nôi nhaän: CHÁNH THANH TRA

- Nhö treân; (đã ký)

- Löu: Văn thư, TTS  

   

Phạm Thanh Nam

 

 

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang truy cập : 2
Hôm nay : 312
Hôm qua : 1,24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 5,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 7,684
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4,642
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,294,66tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM