Cập nhật: 11:12, 11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 81

Thư mời dự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANH TRA

    Số : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 /TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

 

THƯ MỜI

Dự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra

 

Kính gửi:  Ông (Bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

- Thành phần: Ông (Bà) chuyên viên phụ trách kiểm tra.

- Nội dung cuộc họp: Hướng dẫn mẫu báo cáo và lưu hồ sơ thực hiện kết luận thanh tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo Sơ kết công tác thanh tra học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

- Thời gian: lúc 8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 23 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

- Địa điểm: tại Phòng họp 6.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, số 66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cử người dự đúng thành phần, đúng thời gian./.

 

 

CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:

 

- Như trên;

 

- Lưu: TTr .

Đã ký

 

 

 

Tạ Thị Minh Thư

 

 

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang truy cập : 12
Hôm nay : 217
Hôm qua : 999
Tuần này : 3,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần trước : 7,684
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá45
Tháng trước : 344,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tất cả : 3,292,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá63
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM