Cập nhật : 16:35 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 256

Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở
Số/Ký hiệu: 118 /TTr
Ngày ban hành: 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Tạ Thị Minh Thư
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 118 / TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

           

 HƯỚNG DẪN

Đánh giá, chấm điểm về công tác thanh tra, kiểm tra đối với

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở

 

 

- Căn cứ Qui định về thi đua, khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá79/GDĐT-VP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, văn bản số 1257/HD-TTTP-VP ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Thanh tra Thành phố về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành thanh tra. 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở được qui định tại Nghị định số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá, chấm điểm về công tác thanh, kiểm tra đối với Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc sở kể từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (chi tiết theo file đính kèm)

File đính kèm:  Tệp đính kèm: huong_dan_cham_diem_cua_thanh_tra_so_51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.doc

 Tệp đính kèm: tieu_chuan_cham_diem_thi_dua_khoi_cdtccn_51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.docx

 Tệp đính kèm: tieu_chuan_thi_dua_pgd_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.doc

 Tệp đính kèm: tieuchuanchamdiemthiduatruongthptvadonvitructhuoc_1552tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM