Cập nhật : 8:55 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9

Hướng dẫn mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường Trung học phổ thông, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (ngành sư phạm) và các đơn vị trực thuộc
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Hướng dẫn mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường Trung học phổ thông, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (ngành sư phạm) và các đơn vị trực thuộc
Số/Ký hiệu: 1321/GDĐT- TTr
Ngày ban hành: 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/ huyện;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Thủ trưởng các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc.

 

Nhằm giúp các đơn vị và cơ sở giáo dục tổ chức triển khai tốt việc thực hiện các Kết luận thanh tra tại các đơn vị, Sở GD&ĐT hướng dẫn Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đơn vị trực thuộc Sở mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Đề nghị các Thủ trưởng các đơn vị và cơ sở giáo dục nghiên cứu thực hiện, đảm bảo việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo quy định; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các CSGD thuộc thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc và khó khăn xin liên hệ với Thanh tra Sở (điện thoại 38223358 – 38227348) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC
- Thanh tra Bộ (để báo cáo);
- Thanh tra TP.HCM (để báo cáo);
- Thanh tra NN quận,huyện (để phối hợp);      
Đã ký
- Như trên;
- Lưu: VP, TTr.
Lê Hồng Sơn


File đính kèm:  Tệp đính kèm: hd-pgd-csgd-thuchienkltt-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_2642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá188.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM