Cập nhật : 9:55 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 673

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT và công tác kiểm tra nội bộ trường học (Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT và công tác kiểm tra nội bộ trường học (Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Số/Ký hiệu: 3128 /GDĐT- TTr
Ngày ban hành: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:

UBND THÀNH PHỐ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

 

          Số: 3128 /GDĐT- TTr

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch

kiểm tra của Phòng GD&ĐT

công tác kiểm tra nội bộ trường học.

  

  Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận/ Huyện.

- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

- Giám đốc TT.GDTX trực thuộc.

 

Căn cứ Nghị định số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của ngành Giáo dục, văn bản số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, văn bản số 774/TTr-NV2 ngày 27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT và công tác kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục (gọi chung là trường học) chi tiết theo file đính kèm.

 

  Đề nghị các đơn vị tải về nghiên cứu và thực hiện.

File đính kèm:  Tệp đính kèm: hd-kh-ktpgd-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_-_hoan_chinh_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM