Cập nhật : 15:12 14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt xem : 44

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:
THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ 
cộng tác viên thanh tra giáo dục
 
      Căn cứ Nghị định số 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ Nghị định số 97/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/NĐ-CP ngày 21 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
     Căn cứ Nghị định số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
     Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 15 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16;
     Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,
     Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
     Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
    Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, thay thế Thông tư số 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
    Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
(Chi tiết tại tập kèm theo)
 
File đính kèm:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM