Cập nhật : 17:12 21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt xem : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
Số/Ký hiệu: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-TTCP
Ngày ban hành: 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Ngày có hiệu lực: 13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Người ký: Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: tt_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14_tt-ttcp_2122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM