Cập nhật : 16:52 28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 122

Về thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận Cộng tác viên thanh tra giáo dục - gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Các trường THPT, các đơn vị trực thuộc
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Về thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận Cộng tác viên thanh tra giáo dục - gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Các trường THPT, các đơn vị trực thuộc
Số/Ký hiệu: 3395 /GDĐT-TTr
Ngày ban hành: 27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3395 /GDĐT-TTr

V/v thực hiện hồ sơ đề nghị

công nhận

cộng tác viên thanh tra giáo dục

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi:     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

                   - Các trường THPT, các đơn vị trực thuộc;

- Các phòng, ban trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Căn cứ thông tư số 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày ngày 21 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;

Căn cứ thông tư số 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 16 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đối, bổ sung một số điều của thông tư số 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày ngày 21 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;

Nhằm xây dựng đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên đảm bảo theo yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Sở) thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện; các trường THPT, các đơn vị trực thuộc; các phòng, ban trực thuộc Sở gửi danh sách thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục (theo công văn đính kèm)

 

  Đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ ./.

File đính kèm:  Tệp đính kèm: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá918_thong_bao_ve_ctv_thanh_tra_pgd_so_truc_thuoc_51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM