Lớp 2_Tuần 22_TLV_ Bài: Đáp lời xin lỗi - Tả ngắn về loài chim