Lễ giỗ Tổ Hùng Vương Trường Tiểu học Bắc Hải

Đây là ngày hội truyền thống để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương Trường Tiểu học Bắc Hải

 

 

 Giỗ Tổ Hùng Vương 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 (âm lịch) hay  Đây là ngày hội truyền thống để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, được nhân dân ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài thành kính kỷ niệm.

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

Dù ai buôn bán gần xa

Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ba mùng mười.

Trong không khí cả nước mừng ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương – mùng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 AL, sáng 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường  tiểu học Bắc Hải tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Hương

Ngày giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam để tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ đề cao niềm tự hào dân tộc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta phải tìm hiểu thấu đáo bản sắc dân tộc cội nguồn của tổ tiên. Qua đó giáo dục cho mỗi chúng ta không ngừng học tập, rèn đức luyện tài để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước . Có như vậy chúng ta mới xứng đáng với công lao của các thế hệ anh hùng dân tộc, với tổ tiên ta ngày trước.

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin