Thông báo về việc học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid 19

Phụ huynh xem nội dung trong file đính kèm.
Tải file đính kèm: thu_thong_bao_hoc_truc_tuyen_1_2332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)