Học sinh Bàu Sen tựu trường. NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hôm nay ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 toàn thể học sinh trường Tiểu học Bàu Sen tựu trường đông đủ. Trường có 31 lớp. Trong đó có 5 lớp Tiếng Anh Tích hợp; 26 lớp Tiếng Anh tăng cường.