Văn bản từ sở

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học - Văn Phòng Sở (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong các trường - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại - Văn Phòng Sở (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn về việc tuyên truyền CB-NG-NLĐ không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội - VP Công Đoàn (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trong CB-NG-NLĐ thành phố - VP Công Đoàn (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 - Văn Phòng Sở (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - VP Công Đoàn (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về báo cáo tình hình nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập - Văn Phòng Sở (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 - Văn Phòng Sở (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - Văn Phòng Sở (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch Chuyên đề: Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Mầm Non (31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(KHẨN) Về tạm hoãn tổ chức các hoạt động. - VP Đảng Ủy (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 - Văn Phòng Sở (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 - Văn Phòng Sở (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tạm dừng mọi hoạt động hội họp trên 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá người. - VP Đảng Ủy (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19. - VP Công Đoàn (18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo danh sách được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú - Văn Phòng Sở (4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn về tạm hoãn triển khai tập huấn“Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” - VP Công Đoàn (3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 - Văn Phòng Sở (29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. - VP Đảng Ủy (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố - Văn Phòng Sở (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Giáo dục - Phòng Chính trị tư tưởng (24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virút Corona gây ra. - VP Công Đoàn (18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc nộp Báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại - Văn Phòng Sở (13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục - Văn Phòng Sở (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Những quy định mới về công tác thi đua-khen thưởng - Văn Phòng Sở (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CV 379/UBND-VX của UBND Thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra - Văn Phòng Sở (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẨN: Thông báo số 3 về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học - Văn Phòng Sở (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

HỎA TỐC: Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học - Văn Phòng Sở (1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

HỎA TỐC: V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học - Văn Phòng Sở (31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra - Văn Phòng Sở (29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn thực hiện nội dung "5 không" trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - VP Đảng Ủy (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh đăng ký thi đua trên phần mềm. - Văn Phòng Sở (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 22 - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng TCCB (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thời gian tập huấn chương trình "Tư duy thời đại số" - TTTT&CTGD (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Văn Phòng Sở (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT - Văn Phòng Sở (9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Các Quyết định khen thưởng - Văn Phòng Sở (19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tổ chức Họp mặt giao lưu "Trái tim người Thầy" - VP Công Đoàn (17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục và đào tạo - Văn Phòng Sở (19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông - Văn Phòng Sở (16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo - Văn Phòng Sở (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức phong trào thể dục thể thao "Khỏe để làm việc và giảng dạy" - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kính gửi: Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị công lập trực thuộc Đảng ủy Sở; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các Trường THPT công lập. - VP Đảng Ủy (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Báo cáo số liệu CNTT phục vụ Đề án phổ cập tin học - TTTT&CTGD (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 - Phòng Thanh Tra (21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LUẬT KHIẾU NẠI 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 - Phòng Thanh Tra (21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

LUẬT TỐ CÁO 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Thanh Tra (18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (của UBND Thành phố) - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung - Phòng Trung Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về vận động quyên góp vải tặng đồng nghiệp các tỉnh vùng khó khăn - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lịch trọng tâm công tác tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo kết quả xét giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tiêu chí chấm thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. - Văn Phòng Sở (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - VP Công Đoàn (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức hội thi “Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Tiểu Học (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở - Phòng Thanh Tra (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN - QUAN TRỌNG: Về thực hiện Lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Văn Phòng Sở (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tham dự Hội thảo "Phát triển giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm từ New Zealand" - Văn Phòng Sở (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. - Văn Phòng Sở (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tham gia Cuộc thi Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm - VP Công Đoàn (6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch cuộc thi viết chủ đề "Hoa giữa đời thường" - VP Công Đoàn (22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc. - VP Đảng Ủy (31/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo tiếp cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động - VP Công Đoàn (18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. - VP Đảng Ủy (17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký mẫu con dấu Công đoàn - VP Công Đoàn (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KHẨN: Về mời dự Hội nghị chuyên môn - Văn Phòng Sở (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức kiểm tra, hoàn chỉnh thủ tục chuyển giao CĐCS về công đoàn Sở LĐTB-XH - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng - VP Công Đoàn (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng - VP Công Đoàn (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. - Phòng Trung Học (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". - Văn Phòng Sở (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tiêu chí chấm điểm thi đua. - Văn Phòng Sở (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về cập nhật nội dung sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 theo mẫu. - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch công tác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Văn Phòng Sở (14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KHẨN! Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập - VP Đảng Ủy (21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục - Phòng KHTC (25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc triển khai tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học - VP Công Đoàn (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về giáo dục - Phòng Trung Học (9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí - VP Công Đoàn (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về nâng cao chất lượng công tác văn phòng - Văn Phòng Sở (25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc thông báo lịch phát sóng chương trình giao lưu điển hình - VP Công Đoàn (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Chi phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở - VP Công Đoàn (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về xin ý kiến góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Văn Phòng Sở (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Nghị định số 73/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Sở HCM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

HƯỚNG DẪN Thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kiểm tra thực hiện quy chế môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh. - Phòng Trung Học (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về việc tham quan học tập, truyền thống tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng - VP Công Đoàn (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Khẩn: Về việc tham gia Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17” - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về báo cáo các nội dung liên quan đến các tin đăng trên mạng xã hội - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục. - Văn Phòng Sở (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo về việc nhận Bằng khen và Huy hiệu Thành phố. - Văn Phòng Sở (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Về công tác báo cáo và tham dự các Hội nghị, Hội thảo, buổi họp - Văn Phòng Sở (7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giám sát năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Văn Phòng Sở (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch hưởng ứng thực hiện "Nơi ở sạch đẹp - phòng chống virus Zika" - VP Công Đoàn (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở (16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc phối hợp tổ chức chương trình "Đồng hành cùng người thầy" - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc xét tham gia Chương trình "Mái ấm đoàn viên" - VP Công Đoàn (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về sử dụng cơ sở vật chất nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm - Văn Phòng Sở (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố - Văn Phòng Sở (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi. - Phòng pháp chế (19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

THƯ KÊU GỌI Về việc đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Văn Phòng Sở (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về sử dụng thư điện tử trong đơn vị giáo dục - TTTT&CTGD (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc nộp báo cáo thành tích đề nghị khen cấp cao (Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng) - Văn Phòng Sở (5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon Go - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam - VP Công Đoàn (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về thực hiện các khoản thu đầu năm học trong khi chờ hướng dẫn liên Sở - Phòng KHTC (16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về đề nghị ổn định tư tưởng của CB-GV-NV Ngành GD&ĐT TP.HCM - Văn Phòng Sở (1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về tham dự lớp tập huấn giảng dạy bộ sách “Family and Friends Special Edition” - Phòng Tiểu Học (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền - VP Công Đoàn (22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc ủng hộ Chương trình "Vòng tay yêu thương" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về vận động hỗ trợ CNVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai - VP Công Đoàn (3/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về tuyên truyền, vận động nhà giáo, người lao động thực hiện tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư liên tịch 13/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học. - Phòng pháp chế (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về việc tổ chức tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng - VP Công Đoàn (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về điều chỉnh nội dung Hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Thành phố - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v hướng dẫn thủ tục cấp dấu, đổi dấu công đoàn - VP Công Đoàn (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

THÔNG BÁO TIẾP CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VP Công Đoàn (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v Phát động ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa - VP Công Đoàn (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

KẾ HOẠCH Vận động hiến máu tình nguyện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. - VP Công Đoàn (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư số 35/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. - Phòng pháp chế (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Về chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường - Phòng Trung Học (7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)