Tập ảnh : LỄ KHAI GIẢNG 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Tập ảnh : Một ngày làm chiến sĩ

Tập ảnh : Hoạt Động Đội

Tập ảnh : Ngày thành lập Quân đội NDVN

Tập ảnh : Tham quan ngoại khóa

Tập ảnh : GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG