Thư mời họp phụ huynh

 

THƯ MỜI

V/v họp cha mẹ học sinh lần 3 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

           Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám trân trọng kính mời:

          Toàn thể cha mẹ học sinh nhà trường tới tham dự buổi họp cha mẹ học sinh lần 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

          Nội dung:

          - Báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường.

         - Trao đổi về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong học kỳ II. Đồng thời, triển khai kế hoạch hoạt động của trường, lớp từ nay đến hết năm học.

           Thời gian họp cụ thể như sau:

           - Ca 1: 7h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút  - 9 giờ: Các lớp học buổi sáng + Bán trú ( khối 1; 3 và lớp 2/2).

           - Ca 2: 9h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút  - 11giờ: Các lớp học buổi chiều + Bán trú (Khối 4; 5 và lớp 2/1).

           Địa điểm: Họp tại lớp học của con em mình.

         Đề nghị cha mẹ học sinh tham dự buổi họp đầy đủ và đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp!

           Rất hân hạnh được đón tiếp!

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                              Nguyễn Thị Dung