Phát động cuộc thi: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III – Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sáng nay ngày 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, thực hiện văn bản 247 /GDĐT,  ngày 25 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của PGD & ĐT quận Tân Bình, trường Cách Mạng Tháng Tám đã tổ chức phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh nhằm tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-CT/TW ngày 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ Chính trị. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ phát động: 

 

Cô Nguyễn Thị Dung (HT) kể cho học sinh nghe câu chuyện

về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CS 2)

 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Dung (HT) kể cho học sinh nghe câu chuyện

về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CS 1)

 

 

Phát động cuộc thi: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

 

 

Thầy Vũ Thanh Tùng (TPT) hướng dẫn học sinh đăng nhập tài khoản

 

Học sinh thi thử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm: HoctaplamtheoloiBac.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)