HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Video clip hướng dẫn quy trình rửa tay đúng cách:

 

 

Viedo clip hướng dẫn deo khẩu trang y tế đúng cách:

 

  
Tác giả: Trường Tiểu học Chí Linh