Giao lưu học sinh Tiểu học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Trường Tiểu học Chương Dương cùng với các trường khác trong quận 1 tham gia hội thi giao lưu học sinh tại Dinh Thống Nhất.