Tập đọc: Bàn tay mẹ

Tập đọc: Bàn tay mẹ 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Kĩ thuật: Lắp xe ben

Kĩ thuật: Lắp xe ben15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Thực hành gõ phím ở hàng phím cơ sở

Thực hành gõ phím ở hàng phím cơ sở15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Mở rộng vốn từ: Dũng cảm15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Một phần năm15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Kể chuyện: Quả tim khỉ15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Tập đọc: Cái nhãn vở

Tập đọc: Cái nhãn vở14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học.

Tuần 22- 23: Chính tả

Tuần 22- 23: Chính tả14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học.

Luyện từ và câu:

Luyện từ và câu: " Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?"14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học.

Tlv: nghe - trả lời câu hỏi

Tlv: nghe - trả lời câu hỏi14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Tự nhiên xã hội - tuần 24

Tự nhiên xã hội - tuần 2414/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Trịnh - nguyễn phân tranh

Trịnh - nguyễn phân tranh14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Tập làm văn - Tuần 23 - Chủ điểm: Nghệ thuật

Tập làm văn - Tuần 23 - Chủ điểm: Nghệ thuật14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Toán: luyện tập

Toán: luyện tập14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học

Thành phố hồ chí minh

Thành phố hồ chí minh14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

HS nhấp vào link để học