Về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn học sinh tham gia khảo sát ngoại ngữ tiếng Anh lớp 9

Hướng dẫn học sinh tham gia khảo sát ngoại ngữ tiếng Anh lớp 929/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Những việc học sinh cần làm tại trường - tại nhà hằng ngày để phòng chống mắc bệnh covid-19.

Những việc học sinh cần làm tại trường - tại nhà hằng ngày để phòng chống mắc bệnh covid-19.16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sinh hoạt câu lạc bộ công đoàn

Sinh hoạt câu lạc bộ công đoàn1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chủ đề: Kỷ niệm 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày Quốc tế Phụ nữ (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) và 198tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Chủ đề: Kỷ niệm 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày Quốc tế Phụ nữ (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) và 198tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý Năm 2020

Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

Sơ kết học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Công Đoàn - Chào mừng 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Năm Học 2019-2010 - Niềm vui người chấp cánh ước mơ

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Công Đoàn - Chào mừng 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Niềm vui người chấp cánh ước mơ25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Công Đoàn - Chào mừng 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Niềm vui người chấp cánh ước mơ

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) - Năm học 2019-2020

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) - Năm học 2019-2020

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tháng 11 lại về! Tháng của niềm tự hào, tháng tri ân, tôn vinh nghề dạy học cao quý, tôn vinh thầy cô, những kỹ sư tâm hồn, những người mở trí khai tâm. Trong những ngày qua toàn trường đã phát động thi đua sôi nổi chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Những tiết học tốt, những bông hoa điểm 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đỏ thắm……. tất cả đã vẽ nên một bức tranh lung linh sắc màu tô điểm thêm ý nghĩa thiêng liêng của ngày Nhà Giáo Việt Nam. Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về những người làm công tác giáo dục với tấm lòng thành kính, tri ân. Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, thầy và trò trường THCS An Nhơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19).

Hội Thao Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Năm Học 2019-2020

Hội Thao Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường THCS An Nhơn - Hội Thao Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Hội Thao Văn Nghệ

Hội Thao Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Năm Học 2019-2020

Hội Thao Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường THCS An Nhơn - Hội Thao Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Hội Thao Kéo Co

Trận chung kết bóng chuyển giữa đội trường THCS An Nhơn và THCS Nguyễn Du

Trận chung kết bóng chuyển giữa đội trường THCS An Nhơn và THCS Nguyễn Du2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chiều ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 lúc 16htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá diễn ra trận chung kết bóng chuyền giữa đội trường THCS Nhơn và trường THCS Võ Thị Sáu tại trường THCS Phan Văn Trị - Gò Vấp do Phòng GD & ĐT Quận Gò Vấp tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trường THCS An Nhơn toàn thắng với tỉ số 2:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và giành chức vô địch.

Trận bán kết bóng chuyển giữa đội trường THCS An Nhơn và THCS Võ Thị Sáu

Trận bán kết bóng chuyển giữa đội trường THCS An Nhơn và THCS Võ Thị Sáu2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chiều ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 lúc 14htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá diễn ra trận bán kết bóng chuyền giữa đội trường THCS Nhơn và trường THCS Võ Thị Sáu tại trường THCS Phan Văn Trị - Gò Vấp do Phòng GD & ĐT Quận Gò Vấp tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trường THCS An Nhơn toàn thắng với tỉ số 2:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá bước vào tranh chung kết.

Trận đấu bóng chuyển giữa đội trường THCS An Nhơn và THCS Nguyễn Trãi

Trận đấu bóng chuyển giữa đội trường THCS An Nhơn và THCS Nguyễn Trãi2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 lúc 7h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá diễn ra trận bóng chuyền giữa đội trường THCS Nhơn và trường THCS Nguyễn Trãi tại trường THCS Phan Văn Trị - Gò Vấp do Phòng GD & ĐT Quận Gò Vấp tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trường THCS An Nhơn toàn thắng với tỉ số 2:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Phổ cập bơi lội - Phòng chống đuối nước cho học sinh

Phổ cập bơi lội - Phòng chống đuối nước cho học sinh26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19