Đáp án Tuần 28 và Nội Dung Kiến Thức Kỹ Năng Tuần 29 - Khối 6

Dưới đây là Đáp án Tuần 28 và Nội Dung Kiến Thức Kỹ Năng Tuần 29 của các em học sinh Khối 6, các em bấm vào file đính kèm để tải về nhé! Chúc các em học tốt! 
Tải file đính kèm: dapant28khoi_6_1442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.rar Tải file đính kèm: ktknt29khoi_6_1442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.rar