Phát thưởng phong trào thể dục thể thao cấp Trường và cấp Quận

Chiều nay, ngày 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trong giờ Sinh hoạt dưới Cờ, trường THCS Ba Đình đã khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích trong phong trào thể dục thể thao cấp Trường và cấp Quận.