Trường THCS Bàn Cờ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong những ngày trở lại trường học

Trường THCS Bàn Cờ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong những ngày trở lại trường học 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công tác chào đón học sinh khối 6, 7, 8 trở lại sau mùa dịch vào ngày 08/5/2020

Công tác chào đón học sinh khối 6, 7, 8 trở lại sau mùa dịch vào ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công tác chào đón học sinh khối 9 trở lại sau mùa dịch vào ngày 04/5/2020

Công tác chào đón học sinh khối 9 trở lại sau mùa dịch vào ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Những việc Giáo viên cần làm hàng ngày trước khi học sinh đi học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19

Những việc Giáo viên cần làm hàng ngày trước khi học sinh đi học để phòng tránh dịch bệnh Covid-1924/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 03/5/2020

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 125 của UBND Q3 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020

Thông báo số 125 của UBND Q3 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4), Ngày Quốc tế Lao động (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5) năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 1156 của UBNDTP về việc kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid -19

Thông báo số 1156 của UBNDTP về việc kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid -1929/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các trường MN, TH, THCS và các đơn vị trực thuộc văn bản số 109/TB-UBND của UBND Quận 3 về treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

Kính gửi các trường MN, TH, THCS và các đơn vị trực thuộc văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TB-UBND của UBND Quận 3 về treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi Hiệu trưởng trường công lập và TT GDTX, TT THHNDN về báo cáo danh sách CB, GV, NV, nghỉ hưu, thôi việc năm 2019, 2020, 2021

Kính gửi Hiệu trưởng trường công lập và TT GDTX, TT THHNDN về báo cáo danh sách CB, GV, NV, nghỉ hưu, thôi việc năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lập hồ sơ đề nghị xem xét xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn chế độ tập sự) đối với giáo viên tuyển dụng NH 2019-2020 có quá trình công tác và có đóng BHXH bắt buộc

Lập hồ sơ đề nghị xem xét xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn chế độ tập sự) đối với giáo viên tuyển dụng NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá có quá trình công tác và có đóng BHXH bắt buộc17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Clip hoạt hình hướng dẫn phòng tránh COVID-19 dành cho trẻ em do Bộ Y tế phối hợp với UNICEF thực hiện.

Clip hoạt hình hướng dẫn phòng tránh COVID-19 dành cho trẻ em do Bộ Y tế phối hợp với UNICEF thực hiện.17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên, thanh niên clip hoạt hình hướng dẫn phòng tránh COVID-19 dành cho trẻ em, có kèm ngôn ngữ ký hiệu dành cho trẻ khiếm thính do Bộ Y tế phối hợp với UNICEF thực hiện.

Lịch phát sóng của Đài truyền hình ôn tập kiến thức trong lúc nghỉ học phòng bệnh Covid -19

Lịch phát sóng của Đài truyền hình ôn tập kiến thức trong lúc nghỉ học phòng bệnh Covid -19 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố đến hết ngày 05/04/2020 do dịch bệnh Covid-19 (VB ngày 13-03-2020)

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch bệnh Covid-19 (VB ngày 13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 107 của UBND Quận 3 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Thông báo số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của UBND Quận 3 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid 1912/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá