Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NQ-HĐND8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông tin về Hội thi Nét vẽ xanh Quận 3 năm học 2019 - 2020

Thông tin về Hội thi Nét vẽ xanh Quận 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 1583 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống covid-19 trong trường học

Thông báo số 1583 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống covid-19 trong trường học 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2020

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra đánh giá khi học sinh học đi học trở lại năm học 2019-2020

Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra đánh giá khi học sinh học đi học trở lại năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo về việc đi học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố

Thông báo về việc đi học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid-19 trong trường học

Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid-19 trong trường học25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chỉ thị số 19/CT_TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Chỉ thị số 19/CT_TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức.22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Xét phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu diện đủ 60 tháng năm 2019 và 2020.

Xét phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu diện đủ 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trung học trên địa bàn thành phố

Hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trung học trên địa bàn thành phố22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Báo cáo trực tuyến dạy học theo công văn số 1029/GDĐT-TrH (đợt 4)

Báo cáo trực tuyến dạy học theo công văn số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/GDĐT-TrH (đợt 4)17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá