Bay Trong Đêm Pháo Hoa

Bay Trong Đêm Pháo Hoa 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng tác: Hàn Ngọc Bích

Là măng non thành phố hồ chí minh

Là măng non thành phố hồ chí minh 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng tác: Xuân Giao

 Trái Đất Này Là Của Chúng Mình

Trái Đất Này Là Của Chúng Mình8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhạc sĩ: Trương Quang Lục, Định Hải

Nụ Cười Hồng

Nụ Cười Hồng8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng tác: Lê Quốc Thắng

Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan

Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng tác: Lưu Hữu Phước

Trọn niềm kính yêu

Trọn niềm kính yêu8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhạc sĩ Lê Vinh Phúc

Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm

Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhạc sĩ Mộng Lân

Chúng Em Tiến Bước Dưới Cờ Đoàn

Chúng Em Tiến Bước Dưới Cờ Đoàn8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiến bước dưới cờ Đội

Tiến bước dưới cờ Đội8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Yêu Lắm Trường Sa

Yêu Lắm Trường Sa8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tác giả: Đinh Hoàng Vũ

Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh

Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhạc sĩ: Phong Nhã

Nhớ Ơn Bác

Nhớ Ơn Bác8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu

Bay Cao Tiếng hát Ước Mơ

Bay Cao Tiếng hát Ước Mơ8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tác giả sáng tác: Nguyễn Nam

Bầu Bí Thương Nhau

Bầu Bí Thương Nhau8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi

Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng tác: Phạm Tuyên