Hội thi trực tuyến "Mỗi tuần một sự kiện"

Tuần 2 chủ đề: "Bác Hồ kính yêu"

Tuần 2 Hội thi Trực tuyến "Mỗi tuần một sự kiện" đã bắt đầu.
🎁1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phần quà thật hấp dẫn đang chờ các bạn.
😍Cùng tham gia thôi nào!
Lưu ý: 18gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá sẽ kết thúc Tuần 2 của Hội thi nha các bạn nhỏ.
Link tham gia Hội thi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfICBPczWAJNNs_2th9tSWhsfZlgu9L8yCVDhooIWSHgKkxZA/viewform