điều chỉnh nội dung dạy học môn lịch sử- hkii

điều chỉnh nội dung dạy học môn lịch sử- hkii 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT với bậc THCS, các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng

Kế hoạch điều chỉnh chương trình học kỳ 215/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung môn gdcd- hkii (nh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT với bậc THCS, các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng

Kế hoạch Tổ Sử - GDCD - Công Nghệ - Âm Nhạc - Mỹ Thuật1/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ sử - gdcd – nhạc – mỹ thuật – công nghệ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ SỬ - GDCD – NHẠC – MỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18