Triển khai cuộc thi " Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ" do Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh tổ chức

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 71/KHLT/BTGTU- TĐTN- SGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký:
Trích yếu: Triển khai cuộc thi " Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ" do Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh tổ chức
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62_652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm