THÔNG TƯ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 /TT- BNV HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VĂN BẢN TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA HỆ THỐNG QL TÀI LÝ ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN,TỔ CHỨC.

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
THÔNG TƯ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 /TT- BNV HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VĂN BẢN TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA HỆ THỐNG QL TÀI LÝ ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN,TỔ CHỨC.

tttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1bnv_ung_dung_cntt_trong_cong_tac_vt-_lt_212tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.pdf

 
File đính kèm  Tệp đính kèm: tttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1bnv_ung_dung_cntt_trong_cong_tac_vt-_lt_212tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm